Как се пише: медия или медиа?

Нормативните форми на думата са медия в ед.ч., медии в мн.ч. (Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 370). Думата има латински произход – medium, мн.ч. media. Изписването на медия се подчинява на правилото, че в края на думи от чужд произход се пише -ия (с. 18, т. 11).

В екипа на новата медия има доста известни имена.
Медиите веднага разпространиха компрометиращата информация за актьора.

В писмената практика много често се среща формата медиа в ед.ч. Според данните от Българския национален корпус съотношението между употребите на медия и медиа е 1697:2270.

В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 268, в края на статията за медия е добавено: „Друга форма: медиа“.