Пише ли се запетая при между другото?

Изразът между другото спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението.

 • Когато се употребява като вметната част*, между другото се отделя със запетаи от останалите части на изречението.
   
  Между другото, това са любимите ти сладки.
  А ти, между другото, кандидатствал ли си по някоя европрограма, или само мрънкаш, че няма смисъл?

 • Когато между другото представлява същинска част на изречението, поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  Членовете на Министерския съвет съвсем между другото одобриха сливането на две дирекции в Министерството на отбраната.

  В спортната гимназия опитвах какво ли не, между другото тренирах и бягане на къси разстояния.
  (Пред между другото има запетая, защото там е границата между две безсъюзно свързани прости изречения.)

  За тези неща в книгата на Марлене Дитрих се говори сякаш между другото, но неусетно тя все пак успява да ни припомни близостта на киното с мистериите.
  (След между другото има запетая, защото там е границата между две прости изречения, свързани със съюза но.)

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).