Как се пише: междучасие или междучастие?

Правилно е да се пише междучасие, мн.ч. междучасия. Думата има два корена – между- и -час- (срв. час, часове), а не -част- (срв. част, части).

По-добре си напиши домашното вкъщи, на спокойствие, а не в междучасието.
Всеки си спомня безброй неща от училище – както от междучасията, така и от часовете или времето след тях.