Как се пише: минорен или миньорен?

 • Когато думата се употребява като музикален термин, се пише минорен, също и минорна, минорно, минорни.
   
  Странджанските хороводни песни обикновено са построени в минорен лад.
  Паралелните тоналности са винаги групирани по двойки – мажорна и минорна, като минорната отстои на малка терца по-ниско от мажорната.

 • Когато думата има значение ’тъжен, печален, меланхоличен’, двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: минорен/миньорен, също и минорна/миньорна, минорно/миньорно, минорни/миньорни. Препоръчителна е употребата на минорен.
   
  Хайде малко по-ведро, стига с тоя минорен/миньорен тон!
  Минорно/Миньорно настроение обхвана инвеститорите на Стария континент.

Думата е заета чрез френски (mineur) от италиански (minor), но има латински корени (minor).

Забележка: В първия източник, посочен по-долу, фигурират само дублетите минорен/миньорен.