Как се пише: младеж или младеш?

 • Правилно е да се пише младеж. Съществителното е от м.р., форма за мн.ч. – младежи.
   
  Пияният младеж вилнял и трошил паркираните леки коли пред жилищния блок.
  Аз съм възхитен от тези младежи, нека им помогнем!

 • В българския език има и съществително младеж, което е от ж.р. и означава ’млади хора’. То няма форма за мн.ч.
   
  Програмата „Младежта в действие“ осигурява възможности за натрупване на знания и умения чрез неформално образование.
  Наркотиците стават бич за здравето на нашата младеж.