Как се пише: мляко или млеко?

Правилно е да се пише мляко, мн.ч. млека. Изговаря се мляко (с ударение на първата сричка), млекà.

Първата храна на новороденото е майчиното мляко.
Млечнокиселата ферментация на българското кисело мляко се дължи на Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.
Повечето плодови млека, които се продават, са пълни със захар.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В мляко (с ударение на първата сричка) са изпълнени и трите условия, затова се пише я.
В млекà не е изпълнено първото условие, затова се пише е.