Как се пише: много-много; много, много или много много?

Изписва се по различен начин, в зависимост от значението, което се влага.

 • Когато думата е повторена с цел да се подчертае нейното значение, се поставя запетая.
   
  Преди много, много време в едно индианско селище живеел старец, който имал чудно красив кон.
  Страшно съм ви благодарна за подкрепата – тя е много, много важна за мен!

  От много, много отдалеч
  ще идвам винаги, докато мога.
  Но някой ден, краката ми щом не издържат,
  ще допълзя на лакти и колене,
  за да ти кажа, че на този свят
  обичам само, само теб.
  (М. Белчев „От много, много отдалеч“)

 • Когато се употребява със значение ’(не) толкова много’, се пише с дефис (малко тире) – много-много. Съпътства се с отрицателна форма на глагола.
   
  Не вярвай много-много на „специалистите” във форума, за да не си изпатиш от съветите им.
  Наистина бързах, не мислих много-много и грабнах първия лак, който ми хареса на цвят.

  Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.

  тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам