Как е правилно: моята, моето, моите или мойта, мойто, мойте?

В писмената книжовна реч се употребяват формите моята, моето, моите.

Ето и моята рецепта за обикновени домашни курабийки, която знам от мама.
Моето поколение е израснало с музиката на ФСБ.
Бебето, на което ще ставам кръстник, е син на моите най-добри приятели.

В устната книжовна реч и в писмената мерена реч формите моята/мойта, моето/мойто, моите/мойте са дублетни.