Как се пише: мярна (се) или мерна (се); мярвам (се) или мервам (се)?

 • Формите мярна (се) и мерна (се) са дублетни. До 2016 г. правилна беше само формата мярна (се).
   
  В тълпата мерна профила на Галя, която не беше виждал от години.
  Знам, че работиш дистанционно, но не е зле да се мернеш в офиса.

 • Правилно е да се пише само мярвам (се).
   
  Силуетите им ту се мярваха по възвишенията, ту изчезваха в мъглата. (Ч. Айтматов, „Голгота“)
  През прозореца на колата мярвам отворено магазинче и казвам на шофьора да спре.