Как се пише: място или место?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на място. В място ударението е на първата сричка, а в место – на втората. Същото важи и за членуваните форми – мястото и местото.

Това тихо и спокойно място/место ми напомни за моето детство.
Янош Адер е новият президент на Унгария, който идва на мястото/местото на подалия оставка Пал Шмит.

Според данните от Българския национален корпус формите място и мястото са доминиращи. Съотношението между употребите на място и место е 183 043:1450, а на мястото и местото – 75 886:390.