Как се пише: мюсюлманин, мюсулманин или мюслюманин?

Правилно е да се пише мюсюлманин, мн.ч. мюсюлмани. Думата е заета от турски – müslüman.

Всеки мъж мюсюлманин е задължен да отслужва петте молитви с група мюсюлмани в джамията.
Повечето мюсюлмани в страната са умерени хора, които не се поддават на религиозния фанатизъм.