Как се пише: на бегом или набегом?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – на бегом.

Вече бе чула заповедта, кимна и се отдалечи на бегом.
Колев се изнесе на бегом към паркирания наблизо автомобил.