Как се пише: на брой или наброй?

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на брой.
   
  В последните години се строят по-малко на брой, но по-големи жилища.
  До навършването на тригодишна възраст изникват всички млечни зъби – 20 на брой.

 • Когато представлява повелителна (заповедна) форма на глагола наброя, се пише слято – наброй.
   
  Наброй ми 2000 лева и веднага ти продавам колата.