Как се пише: начисто или на чисто?

 • Когато представлява наречие със значение ’в окончателен вариант, без поправки’, ’без следи от миналото’ или ’в ясни отношения’, се пише слято – начисто.
   
  След като преписа писмото начисто, той го сложи в плик и излезе навън, насочвайки се към най-близката пощенска кутия.
  За мен протестът изглежда като опит да се създаде обществото начисто.
  Знам, че не държиш на тези пари, но аз искам да ти ги върна, за да сме начисто.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на чисто.
   
  Един конструктивен елемент (вал) е подложен на чисто усукване, когато е натоварен само с въртящи около оста му моменти.
  След като великденските яйца се боядисат, водата се изхвърля на чисто място в градината, където не се тъпче.

Забележка: В източника е фиксирано само изписването на наречието начисто.