Как се пише: на изток или наизток?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – на изток.

На запад Дунавската равнина се простира до река Тимок, а на изток – до Черно море.
Сред степите на изток преди много години живеело едно малко племе.