Как се пише: на ръка или наръка?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – на ръка.

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, предаден на ръка, по поща или чрез куриер.
Написано на ръка стихотворение от Ане Франк беше продадено на търг в холандския град Харлем.