Как се пише: на шега или нашега?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – на шега. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсва нашега.

На шега предложих на приятеля си да започне собствен бизнес, а той го прие сериозно и си регистрира фирма.

Моля, кажете не на шега
кой нарисува тази дъга?
Пъстра, красива, казвайте кой –
аз или ние, ти или той?

(„Дъга“, Драгомир Шопов)