Как се пише: на сляпо или насляпо?

Правописът на това съчетание от предлог и прилагателно име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – на сляпо.

Бягаше на сляпо, препъваше се, а клоните и листата го шибаха в лицето.
Със сигурност няма да действаме съвсем на сляпо, тъй като многогодишната финансова рамка вече ще бъде представена.