Как се пише: наблизо или на близо?

 • Когато представлява наречие със значение ’на малко разстояние, недалеч’ или ’скоро, близо по време’, се пише слято – наблизо.
   
  Някъде наблизо до сградата се чуваха подвиквания и резки команди.
  Пролетта е наблизо, но по нашия край за нея напомнят само пеещите денонощно капчуци.

 • Когато близо пояснява следващата дума, се пише разделно – на близо.
   
  Изтече крайният срок за депозиране на близо 3 млн. лева за участие в търга.
  След като разгледаме Паленке, продължаваме с посещение на близо намиращите се водопади.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието наблизо.