Как се пише: началник-отдел, началникотдел или началник отдел?

Това сложно съществително име се пише полуслято – началник-отдел, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: началник-отделът, началник-отдели.

Ангел Минев е работил като главен проектант в „Енергопроект“, бил е началник-отдел в Централното диспечерско управление към НЕК.
В края на месец май ще станат ясни имената на новите директори на дирекции и началник-отдели в общинската администрация.