Как се пише: начаса или на часа?

 • Когато представлява наречие със значение ’веднага’, се пише слято – начаса.
   
  Напусни стаята начаса и не ми се мяркай пред очите!
  Някой в къщата крадеше и тя трябваше начаса да скрие на сигурно място бижутата си.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на часа.
   
  Настройването на часа и датата може да се направи и ръчно, и автоматично.
  Елате поне десет минути преди началото на часа по йога, за да се приготвите спокойно.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието начаса.