Как се пише: надалече или на далече?

Правилно е да се пише слято – надалече.

Ако виждаш ясно наблизо, но надалече образът е замъглен, значи имаш късогледство.
Момчето е умно, талантливо и трудолюбиво, затова си мисля, че ще стигне надалече.