Как се пише: надълго или на дълго?

 • Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – надълго.
   
  Никак не обичам да говоря надълго и нашироко за себе си.
  Иззад далечните хребети ослепително плисна изплавалото слънце и подгони надълго по планините сини сенки.
  Филето се разрязва надълго по средата.
  Град Вупертал е разположен надълго по течението на река Вупер и околните хълмове.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на дълго.
   
  Маратонът е бягане на дълго разстояние, което обикновено се провежда на шосе.
  Нито твърде ранната, нито твърде напредналата бременност е подходяща за предприемане на дълго пътуване.

 • Когато представлява съчетание от предлог и наречие, което е определение към друга дума, се пише разделно – на дълго.
   
  Повърхността на запалката ѝ придава вид на дълго употребявана вещ.

Забележка: Разделното писане на на дълго не е нормирано изрично.