Как се пише: надлъж и нашир или на длъж и на шир?

Правилно е да се пише надлъж и нашир, също и надлъж и шир.

Дълго време живях в Австрия и я избродих надлъж и нашир/шир.
Славата на цар Говинд като мъдър и справедлив владетел се разнесла надлъж и нашир/шир.