Как се пише: надясно или на дясно?

 • Когато представлява наречие със значение ’в дясна посока’, се пише слято – надясно.
   
  Джипът зави надясно и пое по нов път, който лъкатушеше между гористите хълмове.
  Младата дама затвори внезапно с ръка устата на Дик, огледа се нагоре, надолу, наляво и надясно и като видя, че няма жива душа, повлече с все сила младежа по стълбата нагоре.

 • Когато представлява съчетание от предлога на и думата дясно, която пояснява следващата дума, се пише разделно – на дясно.
   
  Сред целите на новото политическо обединение са възстановяване на парламентаризма и формиране на дясно управление.
  Обърнете внимание на дясно наклонената черта (/) в края на елемента.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието надясно.