Как се пише: нагоре-надолу; нагоре, надолу или нагоре надолу?

Изписва се по различен начин – в зависимост от значението, което се влага.

 • Когато се употребява със значение ’ту нагоре, ту надолу’ или ’в различни посоки’, се пише с дефис (малко тире) – нагоре-надолу.
   
  Цената на нефта в последно време се движи нагоре-надолу.
  Той крачи неспокойно нагоре-надолу из залата, записва си някакви неща и дискутира с диригента.

   
  Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.
   
  тук-там, горе-долу, напред-назад, оттук-оттам

 • Когато има изреждане, се поставя запетая.
   
  Седалката има механизъм за регулиране и може да се движи нагоре, надолу, напред и назад.
  Младата дама затвори внезапно с ръка устата на Дик, огледа се нагоре, надолу, наляво и надясно и като видя, че няма жива душа, повлече с все сила младежа по стълбата нагоре.