Как се пише: нахалост или нахалос?

Правилно е да се пише нахалост. Думата означава ’напразно, напусто’.

Хората за сетен път си помислили, че трудът им ще отиде нахалост.
Водата от повечето минерални извори в района на София тече нахалост.