Как се пише: наименувам или наименовам?

Правилно е да се пише наименувам, също и наименуван, наименувана, наименувано, наименувани.

Когато спирките на масовия градски транспорт се намират в непосредствена близост до площад, всички те се наименуват на площада.
Военната академия в София е наименувана на видния български възрожденец и революционер Георги Раковски.