Как се пише: наистина или на истина?

 • Когато представлява наречие със значение ’действително, в действителност’, се пише слято – наистина.
   
  Наистина ли безвъглехидратните диети са по-ефикасни от другите?
  Ангел наистина е постъпил разумно, като е отказал да даде парите на човек, когото не познава добре.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на истина.
   
  Правото на истина е понятие от международното хуманитарно право.
  Според експертите може би има елемент на истина и в двете хипотези.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието наистина.