Как се пише: наизуст или на изуст?

  • Това наречие се пише слято – наизуст.
     
    Желаещите да сервират в петзвездните ресторанти на кораба се стараят да научат наизуст менютата с напитки и ястия.
    Една част от текстовете децата трябва да научат наизуст, а друга – да умеят да преразказват.

  • Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки.