Как се пише: накъсо или на късо?

 • Когато представлява наречие със значение ’с малко думи, накратко, сбито’ или ’по такъв начин, че става късо съединение’, се пише слято – накъсо.
   
  Скъп на думи, Велев ми каза накъсо за какво е дошъл.
  Когато тестваха климатика, инсталацията даде някъде накъсо и главният предпазител падна.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на късо.
   
  В трафопоста е избухнал пожар вследствие на късо съединение.
  Регатата започна с две интересни гонки на късо разстояние.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието накъсо.