Как се пише: накратко или на кратко?

 • Когато представлява наречие със значение ’в кратък вид, сбито’, се пише слято – накратко.
   
  Накратко казано, бизнес планът представлява писмено описание на бъдещето на вашия бизнес.
  Министърът представи накратко своите заместници пред журналистите.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на кратко.
   
  Миналата пролет бяхме на кратко пътешествие в Румъния.
  Когато пишете статии за сайтове, залагайте на кратко съдържание.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието накратко.