Как се пише: наново или на ново?

 • Когато представлява наречие със значение ’пак, отново’, се пише слято – наново.
   
  Преди няколко години испанците събориха хотелите си и започнаха наново да изграждат курортите си.
  Някой беше казал, че всяко поколение трябва наново да се пребори за своята свобода.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на ново.
   
  Често хората предпочитат да посрещнат празника на ново място, в различна обстановка.
  Вероятността за съставяне на ново правителство до края на годината е много малка.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието наново.