Как се пише: напролет или на пролет?

 • Когато представлява наречие със значение ’през пролетта’, се пише слято – напролет.
   
  Наесен баба ми изваждаше мушкатата и ги прибираше в мазето, а напролет ги засаждаше в градината.
  Напролет ще си направя красива беседка в градината и ще засадя овошки.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на пролет
   
  Такава е и поезията на Жао Лихон – разбираема за сърцата, упорита, гореща, с дъх на пролет и живот.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието напролет.