Как се пише: нарасна или нарастна?

 • Правилно е да се пише без тнарасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.
   
  През третото тримесечие на годината БВП на САЩ нарасна до рекордните 13.35 трилиона долара.
  По-осезателен икономически ръст може да очакваме едва когато нарасне износът и се увеличи вътрешното търсене.

 • Съответният глагол от несвършен вид нараствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.
   
  Нараства недоволството в партията на Меркел срещу спасяването на закъсали държави.
  Когато Херо заигра с двама нападатели, опасностите пред нашата врата започнаха да нарастват лавинообразно.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.