Как се пише: нараствам или нарасвам?

 • Правилно е да се пише с тнараствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.
   
  Нараства недоволството в партията на Меркел срещу спасяването на закъсали държави.
  Когато Херо заигра с двама нападатели, опасностите пред нашата врата започнаха да нарастват лавинообразно.

 • Съответният глагол от свършен вид нарасна (с наставка -н-) обаче се пише без т.
   
  През третото тримесечие на годината БВП на САЩ нарасна до рекордните 13.35 трилиона долара.
  По-осезателен икономически ръст може да очакваме едва когато нарасне износът и се увеличи вътрешното търсене.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.