Как се пише: насам-натам или насам натам?

 • Правилно е да се пише полуслято – насам-натам.
   
  Шляех се насам-натам из София и изведнъж очите ми се спряха на нещо странно.
  Известно време момчетата подхвърляха топката насам-натам, а после заиграха на футбол.

 • Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.
   
  тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам