Как се пише: насаме или на саме?

Правилно е да се пише слято – насаме.

Иска ми се да остана насаме със себе си поне за час.
Една нощ Шигемори освободи прислужниците, заявявайки, че иска да говори насаме със сина си.