Как се пише: насила или на сила?

 • Когато представлява наречие със значение ’принудително, против волята или желанието’, се пише слято – насила.
   
  Насила хубост не става.
  Нито едно живо същество на планетата не яде насила и не храни насила поколението си.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на сила.
   
  Протестите са демонстрация на сила, но не са политически, а само отразяват пропуснатото от политиката.
  Съотношение между кинетичния момент и момента на сила се установява въз основа на теоремата за изменение на кинетичния момент.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието насила.