Как се пише: наслов или надслов?

Двете форми са дублетни: надслов/наслов, мн.ч. надслови/наслови. Те имат едни и същи значения:

 1. Думи в началото на писмен текст или на отделни негови части; заглавие.
   
  През 1956 г. Иван Мирчев издава стихосбирка под надслов/наслов „Срещи с Гео“.
  Романът остава без надслов/наслов – заглавието е дадено от издателя и представлява фраза от текста.

 2. Кратък словесен израз, който представя темата, идеята или целта на културно представление, митинг, кампания и др. (това значение е формулирано в някои онлайн речници).
   
  „Да подарим щастие“ е надсловът/насловът, под който се проведе благотворителен концерт в Чирпан.
  В Турция започна кампания под надслов/наслов „Една минута мрак за непрекъсната светлина“.