Как се пише: настоящо или настояще?

 • Когато представлява прилагателно име в ср.р. ед.ч. със значение ’сегашно’ или ’за което се говори, пише; това’, се пише настоящо.
   
  Става въпрос за външни исторически фактори, обусловили настоящото положение на ромите.
  Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.

 • Когато представлява съществително име със значение ’сегашното време, съвременността’, се пише настояще.
   
  Будизмът е една от религиите, които отчитат важността на настоящето.
  Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира миналото.
  (Джордж Оруел)