Как се пише: натясно или на тясно?

 • Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – натясно.
   
  Бяха ме хванали‎ натясно и се чудех как да се измъкна от ситуацията.
  Тя винаги го поставяше‎ натясно, тази буйна жена с момичешка невинност и храброст на боец.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на тясно.
   
  На тясно легло, в дъното на стаичката, лежеше старица.
  Британци поставиха световен рекорд по успоредно паркиране на тясно място.

Забележка: Разделното писане на на тясно не е нормирано изрично.