Как се пише: научноприложен или научно-приложен?

Това прилагателно име се пише слято – научноприложен, също и научноприложна, научноприложно, научноприложни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – приложна наука или научно приложениие.

„Животновъдство БГ“ е научноприложно издание, списвано от изтъкнати учени и специалисти в областта.
Повечето от филолозите, с които Х. Хауге е работил у нас или в чужбина, познават проблематиката на неговите научни и научноприложни разработки.