Как се пише: навреме или на време?

 • Когато представлява наречие със значение ’точно когато трябва, своевременно’, се пише слято – навреме.
   
  Глаукомата е лечима, ако бъде открита навреме.
  Радвам се, че успяхме да се приберем навреме в Габрово.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на време.
   
  Twitter – полезна услуга или загуба на време?
  Въпрос на време е да се убедиш, че съм права.
   
  Забележка:
  В източниците е фиксирано само изписването на наречието навреме.