Как се пише: наясно или на ясно?

 • Когато представлява наречие, означаващо, че на някого му е ясно нещо, някой разбира нещо или пък че отношенията зависят от определени условия (обикновено в съчетание с да сме, нека да сме, за да сме), се пише слято – наясно.
   
  Не съм глупава и имам достатъчно опит, предупреди г-жа Крус в началото на срещата, сякаш за да разберем, че е наясно със ситуацията.
  Предполагам, че си наясно с методиката за измерване на акустичен шум.
  Отсега да сме наясно – не отиваме на безгрижна екскурзия, а в командировка, да вършим работа.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч.; или от предлог и наречие, което е определение към причастие, се пише разделно – на ясно.
   
  Да се надяваме на ясно небе, за да успеем да видим лунното затъмнение.
  Екопътеките трябва да отговарят на ясно определени стандарти за безопасност.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието наясно.