Как се пише: не достигам или недостигам?

Правилно е да се пише разделно – не достигам. Частицата не се пише разделно от глаголите, освен ако те не могат да се употребяват без нея (срв. недоумявам, защото няма глагол доумявам; но не достигам, защото има глагол достигам).

Ако климатикът не достига зададената му температура, първо проверете дали няма отворени врати или прозорци.
За района на Варна не достигат близо 100 водни спасители.