Как се пише: немного или не много?

 • Когато е наречие и означава ’сравнително малко’, се пише слято – немного, тъй като с частицата не се образува дума с противоположно значение на много.
   
  Да умееш да видиш голямата картина, е рядко умение, което немного хора притежават.
  Преди немного време ми разказаха една странна история за градчето.

 • Когато с частицата не не се образува дума с противоположно значение (и логическото ударение пада точно тук), се пише разделно – не много.
   
  Този резултат, постигнат за един месец, е не много, а изключително добър.
  Мъдър е този, който знае не много, а нужното.
  (Есхил)