Как се пише: не повече или неповече?

 • Правилно е да се пише разделно – не повече.
   
  Курсовете в чейнджбюрата ще се отклоняват от курсовете на БНБ с не повече от 5%.
  Не повече от 50 са регистрираните ловни кучета в Кюстендил.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно