Как се пише: не става или нестава?

Правилно е да се пише разделно – не става. Частицата не се пише отделно от личните форми на глаголите (за 1, 2 и 3 л. ед. и мн.ч.), освен ако глаголът не може да се употреби без нея, както е в недовиждам, нехая.

В споразумението с Либия не става дума за петрол.
Насила хубост не става.