Как се пише: недопускане или не допускане?

  • Правилно е да се пише слято – недопускане.
     
    Обезщетението се дължи за целия период на недопускане до работа.
    Не сме съгласни с поставянето на огражденията в центъра и недопускането на миряни до храм „Св. Александър Невски“.

  • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение: щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно.

Забележка: В източника е посочено само правилото, по което се изписват подобни думи, не и конкретното съществително име.