Как се пише: недопускане или не допускане?

 • Правилно е да се пише слято – недопускане.
   
  Обезщетението се дължи за целия период на недопускане до работа.
  Не сме съгласни с поставянето на огражденията в центъра и недопускането на миряни до храм „Св. Александър Невски“.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение:
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно

Забележка: В източника е посочено само правилото, по което се изписват подобни думи, не и конкретното съществително име.